SUN HR

חברת SUN HR מתמחה בהעסקת עובדים זמניים וקבועים ומתן שירותים לחברות המובילות בישראל.
בפרויקט זה נתבקשתי לתת פיתרון מיתוג הכולל עיצוב לוגו החברה, קביעת צבעוניות  וניירת משרדית.