MAPPO

יישומון Mappo היא דרך חדשה לחוות יעדים, על ידי הוספת תוכן מונחה תרבות למפות העיר. השימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר מוסיף מימד חדש למפות על ידי הצגת נקודות עניין (POI) שנוצרו מספרים, מוסיקה, פודקאסט וסרטים, כדי להציג את תרבות היעד.

בפרויקט זה התבקשתי לעצב את אתר התדמית של היישומון.