SBC Investments

ספיר ברנובסקי (SBC) היא חברה ישראלית המתמחה בייעוץ שיווק והשקעות נדל"ן למשקיעים פרטיים ומוסדיים.

בפרויקט זה הלקוח הגיע אלי עם לוגו בלבד והתבקשתי ליצור שפת מותג שלמה ולעצב מחדש את חומרי השיווק של החברה.