הקולקטיב הספרותי

״הקולקטיב הספרותי״ הוא ארגון של אחד עשר הוצאות לאור עצמאיות במטרה להעלות את המודעות לקיומן של מו"לים עצמאיים מגוונים, להדק את הקשר עם קהל הקוראים והספרות האיכותית ולעודד סחר הוגן.

בפרויקט זה נתבקשתי לעצב את אתר המכירה של הוצאות הספרים המשתתפות בקולקטיב.